Počet záznamů: 1

Depozice inhalantů v dýchacím ústrojí člověka

 1. 1.
  0333132 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovářová, E. - Ždímal, Vladimír
  Depozice inhalantů v dýchacím ústrojí člověka.
  [Deposition of Inhalants in the Human Respiratory Tract.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 59-60. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1633
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: particle size distribution * aerosol inhalers * respiratory deposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf

  Byla změřena velikostní spektra částic generovaných dvěma typy inhalačních systémů, pracujících s třemi lékovými formami, z nichž každá obsahovala jinou účinnou látku. Ukázalo se, že ačkoliv se do cílové oblasti dostane přes 90 % částic obsahujících inhalant, pouze 6 % z nich se zde zachytí. Při zadržení dechu po aplikaci dávky se tato hodnota může mírně zvýšít. Přes určité rozdíly mezi použitými lékovými formami se ani jedna z nich neukázala jako příliš výhodná z hlediska depozice částic v cílové oblasti. Měření za různých stavových podmínek prokázalo, že všechny studované inhalanty jsou hydrofobní; naměřená rozdělení velikostí se v podstatě neměnila ani při vysokých relativních vlhkostech simulujících reálné prostředí dýchacího traktu.

  Size distributions were determined of particles generated by two types of aerosol inhalers, using three different dosage forms, each of them containing another active substance. It was found that only 6% of inhaled particles deposit in the target region even though 90% of them reach this region. When holding the breath after dose aplication, the deposition efficiency may increase a little. Despite some differences between the individual dosage forms none of them proved to be too beneficial in terms of particle deposition efficiency in the target region. Measurements under various temperatures and relative humidities showed that all studied inhalants are hydrophobic; the measured size distributions essentially did not change even at high relative humidities simulating conditions in the real respiratory tract.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178197