Počet záznamů: 1

Srovnávací studie měření homogenní nukleace vody ve statických difúzních komorách

 1. 1.
  0333130 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ždímal, Vladimír - Uchtmann, H. - Brus, David
  Srovnávací studie měření homogenní nukleace vody ve statických difúzních komorách.
  [A Comparison Study on Measurements of Homogeneous Nucleation Rate of Water in Static Diffusion Chambers.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 69-72. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: homogeneous nucleation * water * static diffusion chamber
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf

  V práci je zkoumána homogenní nukleace vody z přesycené vodní páry ve 2 statických difúzních komorách. V každé z komor je rychlost nukleace stanovena jinou metodou. Byl nalezen způsob úpravy vnitřních povrchů komor, při kterém voda tyto povrchy smáčí.Byl proměřen rozsah rychlostí nukleace na několika izotermách počínaje 290 K a konče 320 K. Výsledky vykazují shodu obou metod na 3 nejvyšších izotermách a systematický posun u izotermy nejnižší.

  Homogeneous nucleation of water from its supersaturated vapor was studied using two thermal diffusion cloud chambers. The nucleation rate was determined by different method in each of the chambers. A treatment of inner surfaces of chambers was devised to achieve film condensation of water on these surfaces. The experiments covered a range of nucleation rates from 5x10-3 to 5x102 #/cm3/s on several nucleation isotherms starting at 290 K and ending at 320 K. The results show agreement on three highest isotherms and a systematic shift at the lowest one.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178195