Počet záznamů: 1

Size Effect in Phase Transitions in Aerosol Systems with Nanoscale Particles (Clusters)

 1. 1.
  0333128 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Size Effect in Phase Transitions in Aerosol Systems with Nanoscale Particles (Clusters).
  [Velikostní efekt při fázovém přechodu v aerosolových systémech s nanočásticemi (klastry).]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 73-74. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1633; GA AV ČR(CZ) IAA400720804; GA AV ČR IAA200760905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: condensation coefficient * critical size * nucleation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf

  It is shown that the dependence of the condensation coefficient on the particle size influences the trapping coefficient of vapor molecules by growing particles (clusters), critical size of aerosol particles and the rate of homogeneous nucleation.

  Bylo ukázáno, že závislost kondenzačního koeficientu na velikosti částice má vliv na velikost koeficientu záchytu molekul páry rostoucími částicemí (klastry), kritickou velikost aerosolových částic a rychlost homogenní nukleace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178193