Počet záznamů: 1

Do the Structural Changes Defined by the Electron Density Topology Necessarily Affect the Picture of the Bonding?

 1. 1.
  0333119 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ponec, Robert - Gatti, C.
  Do the Structural Changes Defined by the Electron Density Topology Necessarily Affect the Picture of the Bonding?.
  [Vyplývají ze změn topologie elektronové hustoty také změny struktury?.]
  Inorganic Chemistry. Roč. 48, č. 23 (2009), s. 11024-11031 ISSN 0020-1669
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0118
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bonding inmetal carbonyls * domain averaged Fermi hole analysis * topology of electron density
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 4.657, rok: 2009

  The analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH) was applied to the elucidation of the nature of the bonding interactions in supported metal carbonyls, where multicenter bonding of the bridging ligands and direct metal-metal bonds are considered as possible alternatives. The main focus is directed on the detailed scrutiny of the possible impact of the changes in the topology of electron density induced by the systematic variation of the geometry of the studied carbonyls on the picture of the bonding provided by the visual description in terms of DAFH analysis. It has been shown that irrespective of the dramatic changes in the topology of electron density exemplified by the existence and/or the lack of direct metal- metal bond path, the DAFH picture of the bonding remains practically unaffected and in all cases consistently suggests that the bonding of the bridging ligands exhibits the typical features of delocalized 3c-2e bonding.

  Analýza doménově průměrovaných Fermiho děr byla použita k objasnění vazebných interakcí v můstkových karbonylech transitních kovů, kde jsou jako alternativy často uvažovny přímé vazby mezi kovy resp. vícecentrické vazby můstových ligand. Hlavní pozornost byla soustředěna na posouzení dopadu změn v topologii elektronové hustoty, indukované systematickou změnou geometrie studovaných karbonylů na obraz vazebného uspořádání, vyplývající z analýz dioménově průměrovaných Fermiho děr. Bylo ukázáno, že bez ohledu na dramatické změny v topologii elektronové hustoty se vazebné uspořádání prakticky nemění a naznačuje, že můstové ligandy jsou vázány prostřednictvim delokalizovaných 3c-2 elektronovych vazeb.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005560