Počet záznamů: 1

Ring-Opening Reactions of Aziridines Fused to a Conformationally Locked Tetrahydropyran Ring

 1. 1.
  0333114 - UCHP-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Karban, Jindřich - Kroutil, J. - Buděšínský, Miloš - Sýkora, Jan - Císařová, I.
  Ring-Opening Reactions of Aziridines Fused to a Conformationally Locked Tetrahydropyran Ring.
  [Štěpení aziridinového cyklu anelovaného ke konformačně fixovanému tetrahydropyranovému cyklu.]
  European Journal of Organic Chemistry. Roč. 2009, č. 36 (2009), s. 6399-6406 ISSN 1434-193X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720703; GA AV ČR IAA400720706
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: aziridines * carbohydrates * regioselectivity
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.096, rok: 2009

  1,6-Anhydro-2,3,4-trideoxy-2,3-(tosylepimino)-β-D-hexopyranoses 1 and 2 underwent aziridine ring-opening reactions with halides and other heteroatom-centered nucleophiles. Ribo-epimine 1 provided trans-diaxial and cis products. The lyxo-epimine 2 gave trans-diaxial and trans-diequatorial products, depending upon the reaction conditions (acid cleavage versus base cleavage) and the nucleophile (hard nucleophiles versus soft ones). These results have been rationalized by assuming that both SN2 and borderline SN2 cleavage mechanisms are operative.

  1,6-Anhydro-2,3,4-trideoxy-2,3-(tosylepimino)-beta-D-hexopyranosy 1 a 2 reagovaly s halogenidy a dalšími nukleofily štepením aziridinového cyklu. Ribo-epimin 1 dává trans-diaxiální a cis produkty. Lyxo-epimin 2 poskytuje trans-diaxiální a trans-diekvatoriální produkty v závislosti na reakčních podmínkách (kysele resp. bazicky katalyzované štěpení) a nukleofilu (tvrdý resp. měkký). Tyto výsledky byly interpretovány tak, že se současně uplatňují SN2 a hraniční SN2 mechanismy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178182