Počet záznamů: 1

Zařízení pro dekontaminaci a dezinfekci vodných roztoků

 1. 1.
  0333103 - UFP-V 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Babický, Václav - Člupek, Martin - Lukeš, Petr - Šunka, Pavel
  Zařízení pro dekontaminaci a dezinfekci vodných roztoků.
  [Apparatus for decontamination and disinfection of aqueous solutions.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2009. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 12.09.2007. Datum udělení patentu: 21.09.2009. 4. Číslo patentu: CZ 301 074 B6
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: non-thermal plasma * electrical discharge * water treatment * disinfection
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Řešení se týká zařízení pro dekontaminaci a dezinfekci vodných roztoků, které tvoří dvě oddělené komory, jimiž protéká čištěný roztok a které jsou vzájemně propojené alespoň jedním otvorem, jehož průměr je menší než jeho délka, který je vytvořený v dielektrickém tělese a proti němuž je v každé komoře umístěná elektroda, z nichž jedna je uzemněná zatímco druhá je připojená ke zdroji stejnosměrného napětí, k němuž je paralelně připojený vysokonapěťový kondenzátor. Za provozu expandují chemicky aktivní látky generované elektrickým výbojem vytvářeným ve spojovacím otvoru do prostorů komor s čištěným vodným roztokem, kde dochází vlivem chemických a fyzikálních procesů ve výboji a následných chemických procesů v komorách k dekontaminaci a dezinfekci protékajícího roztoku.

  Apparatus for decontamination and disinfection of aqueous solutions consists of two chambers that are filled and circulated with aqueous solution and separated from each other by dielectric diaphragm. In one chamber is placed grounded electrode, the electrode in the second chamber is connected to the DC high voltage power source with high voltage capacitor connected in parallel to the DC power source. Chambers are connected with at least one connecting hole made in the dielectric body with the hole diameter smaller than its length. Electrical discharge is created in the connecting hole between electrodes and generates chemically active species, which expand into the water flowing through the apparatus. Due to action of primary chemical and physical processes initiated by the discharge and subsequent secondary chemical processes taking place in an aqueous solution present in the chambers water treated by this apparatus is decontaminated and disinfected.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178173