Počet záznamů: 1

WIND TUNNEL MODELING OF CONTAMINANT SPREADING AT AN INTERSECTION DEPENDING ON THE APPROACH FLOW DIRECTION

 1. 1.
  0333100 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kukačka, Libor - Jurčáková, Klára - Kellnerová, Radka - Jaňour, Zbyněk
  WIND TUNNEL MODELING OF CONTAMINANT SPREADING AT AN INTERSECTION DEPENDING ON THE APPROACH FLOW DIRECTION.
  [Fyzikální modelování změn difúze znečišťujících látek v oblasti křižovatky v závislosti na směru nabíhajícího proudění.]
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 143-150. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk OC 113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: air pollution * boundary layer * physical modelling * contaminant spreading
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The objective of this study is physical modelling of emissions from vehicle exhausts in street canyons within an urban area and the influence of the approach flow direction on contaminant spreading. The requirements of the similarity of the atmospheric boundary layer and a boundary layer in the wind tunnel are satisfied. For several flow directions mean velocity and concentration fields are measured within street canyon intersection inside symmetrical urban built-up area. Scalar fluxes are computed from measured data to quantify pollutant spreading. Results of the experiment show a significant sensitivity of the mean velocity field on the approach flow direction. The approach flow extensively influence contaminant spreading within the built-up area and therefore intensity of street canyons ventilation vary with the approach flow direction. The approximate flow direction with the most favourable dispersion conditions in the studied area is found out.

  Tématem práce je fyzikální modelování šíření znečištění způsobené automobilovou dopravou v městské zástavbě. V aerodynamickém tunelu bylo provedeno studium difúze znečišťujících látek v závislosti na směru nabíhajícího proudění. Během měření byly ověřeny požadavky kladené na podobnost reálné atmosférické mezní vrstvy a mezní vrstvy modelované v aerodynamickém tunelu. Pro několik směrů nabíhajícího proudění byla naměřena pole středních rychlostí a koncentrací v oblasti křižovatky idealizované symetrické městské zástavby. Z naměřených dat byly spočítány skalární toky kvantitativně vyjadřující šíření znečištění. Výsledky ukázaly značnou citlivost systému na změny směru nabíhajícího proudění. Nabíhající proudění výrazně ovlivňovalo šíření znečištění v uličních kaňonech zástavby a způsobovalo také různou míru ventilace uličních kaňonů. Bylo nalezeno uspořádání vykazující nejlepší rozptylové podmínky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178171