Počet záznamů: 1

Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae

 1. 1.
  0333083 - BC-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sroka, Pavel
  Morphology and ultrastructure of the molar area of mandibles in mayfly (Ephemeroptera) larvae.
  [Morfologie a ultrastruktura molární části mandibuly u larev jepic (Ephemeroptera).]
  Aquatic Insects. Roč. 31, suppl. 1 (2009), s. 471-484 ISSN 0165-0424.
  [International Perspectives in Mayfly and Stonefly Research. Proceedings of the International Conference on Ephemeroptera /12./ and International Symposium on Plecoptera /16./. Stuttgart, 08.06.2008-14.06.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA206/08/1389
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Ephemeroptera * morphology * mandible
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 0.311, rok: 2009

  The main objective of the study is to describe in detail morphological structures on the mandibular molae of different larval Ephemeroptera. Therefore representative samples of species of altogether 81 genera from 26 families have been investigated by scanning electron microscopy. Six basic types of molar surface are differentiated. The respective types of molae differ in the cuticular structures of individual ridges. Relationships between molar type, feeding categories, and phylogenetic position of individual taxa are discussed. The functional significance of various microstructures on the molar surfaces is explained.

  Hlavním cílem práce je detailně popsat morfologickou strukturu molární části mandibuly různých taxonů v rámci řádu Ephemeroptera. Reprezentativní vzorek 81 rodů z 26 čeledí byl studován metodami skenovací elektronové mikroskopie. V práci je rozlišeno šest základních typů molárních povrchů, lišících se kutikulární strukturou. Jsou diskutovány vztahy mezi jednotlivými typy molárních povrchů, potravními kategoriemi a fylogenetickou pozicí příslušných taxonů. Jsou vysvětleny funkční aspekty mikrostrukturálních elementů, nacházejících se na molárním povrchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178158