Počet záznamů: 1

The incorporation of the novel histone variant H2AL2 confers unusual structural and functional properties of the nucleosome

 1. 1.
  0333079 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Syed, S.H. - Boulard, M. - Shukla, M.S. - Gautier, T. - Travers, A. - Bednár, Jan - Faivre-Moskalenko, C. - Dimitrov, S. - Angelov, D.
  The incorporation of the novel histone variant H2AL2 confers unusual structural and functional properties of the nucleosome.
  [Inkorporace nového typu variantního histonu H2AL2 má za následek neobvyklé strukturální a funkční vlastnosti nukleozomu.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 37, č. 14 (2009), s. 4684-4695 ISSN 0305-1048
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) LC535; GA ČR(CZ) GA304/05/2168
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: nucleosome * histone * variant
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 7.479, rok: 2009

  Biomolecular and structural (cryo-electron microscopy) studies show that nucleosomes with incorporated variant histones H2AL2 adopts more opened structure, associates only about 130 bp of DNA and cannot be remodeled by RSC

  Biomolekulární a strukturální (kryo-elektronová mikroskopie) studie prokázaly, že nukleozom obsahující variantní histon H2AL2 má více otevřenou strukturu, asociuje pouze ca 130 pb DNA a není remodelovatelný faktorem RSC
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178155