Počet záznamů: 1

Podoby rodiny v ranom stredoveku

 1. 1.
  0333055 - FLU-F 2010 RIV PL slo M - Část monografie knihy
  Chorvátová, Hana
  Podoby rodiny v ranom stredoveku.
  [Forms of Families in the Early Middle Ages.]
  .Kresťanstvo v časoch sv. Vojtecha. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2009 - (Kožiak, R.; Nemeš, J.), s. 140-151. Studia Christiana, 5. ISBN 978-83-7490-255-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: forms of family * Early Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Štúdia sa zaoberá formami rodiny v ranom stredoveku. Využíva pri tom doterajšie poznatky historikov a kultúrnych antropológov. S etablovaním a upevnením sa štátu ako novej sociálnej organizácie stojacej nad rodinnými sieťami, sa formuje rodina do podoby patrimoniálnych domácností

  The author deals in her work with topics connected with family life at the turn of the first and second millennium. The period of the life of Saint Adalbert is the time when a new social organization – the state in the Early Middle Ages – starts to be established; which significantly contributed to the switch to patrimonial households. Christianity changed the conceptual world of people living in that period and significantly affected the concept of marriage and family.

  Studie se zabývá formami rodiny v raném středověku. Využívá při tom dosavadní poznatky historiků a kulturních antropologů. S etablovaním a upevněním se státu jako nové sociální organizace stojící nad rodinnými sítěmi, se formuje rodina do podoby patrimoniálních domácností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178135