Počet záznamů: 1

After Dutch Books

 1. 1.
  0333053 - FLU-F 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Childers, Timothy
  After Dutch Books.
  [Argument neregulérní sázky - co dál?.]
  Foundations of the Formal Sciences VI: Probabilistic Reasoning and Reasoning with Probabilities and. London: College Publications, 2009 - (Löwe, B.; Pacuit, E.; Romeijn, J.), s. 103-115. Studies in Logic, 16. ISBN 978-1-904987-15-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Dutch book argument * Probability * representation theorem
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  After Dutch Books - is an attack on a popular account of the foundations of probability, namely, that probabilities should be seen as degrees of belief encapsulated by actual or hypothetical betting rates. I argue that neither an actual or hypothetical account of bettings rates make them compatible with subjective probabilities. I point out that these accounts rest on a currently very unpopular behaviourist account of propositional attitudes.

  Článek "Argument neregulérní sázky - co dál? " napadá jeden z přístupů k základům pravděpodobnosti, které jsou v současné době populární a který chápe pravděpodobnosti jsou stupně (racionálního) přesvědčení zachycené pomocí (skutečných nebo hypotetických) sázkových koeficientů. V článku ukazují, že přístup používající sázkové koeficienty (ať už skutečné nebo hypotetické) není slučitelný se subjektivním chápáním pravděpodobnosti. Dále zdůrazňuji, že sázkový přístup je založen na behavioristickém chápání propozičních postojů, které je v současné době na ústupu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178134