Počet záznamů: 1

Purinoceptors on neuroglia

 1. 1.
  0333044 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Verkhratsky, Alexei - Krishtal, O. A. - Burnstock, G.
  Purinoceptors on neuroglia.
  [Purinoreceptory u gliových buněk.]
  Molecular Neurobiology. Roč. 39, č. 3 (2009), s. 190-208 ISSN 0893-7648
  Grant CEP: GA ČR GA305/08/1384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: ATP * Adenosine * P1 receptors
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.735, rok: 2009

  Purinergic transmission is one of the most ancient and widespread extracellular signalling systems. We provide an in depth overview of purinoceptor distribution in two types of CNS glia--in astrocytes and oligodendrocytes--and discuss their physiological and pathophysiological roles.

  Purinergní přenos je jedním nejstarších a nejrozšířenějších extracelulárním signálním systémem. V této práci přinášíme přehled nových poznatků o distribuci purinoreceptorech v gliových buňkách - astrocytech a oligodendrocytech - a diskutujeme jejich fyziologickou a patofyziologickou úlohu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178127