Počet záznamů: 1

Impaired cell proliferation in the subventricular zone in an Alzheimer's disease model.

 1. 1.
  0333037 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rodríguez Arellano, Jose Julio - Jones, V. C. - Verkhratsky, Alexei
  Impaired cell proliferation in the subventricular zone in an Alzheimer's disease model.
  [Proliferace poškozených buněk v subventrikulární zóně u modelu Alzheimerovy choroby.]
  Neuroreport. Roč. 20, č. 10 (2009), s. 907-912 ISSN 0959-4965
  Grant CEP: GA ČR GA309/09/1696
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: adult neurogenesis * Alzheimer's disease * cell proliferation
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.805, rok: 2009

  In mammalian central nervous system, neurogenesis occurs in the hippocampus and the subventricular zone (SVZ). Our results indicate that 3 x Tg-AD mice have impaired SVZ cell proliferation, which exacerbates with age.

  V CNS savců se neurogeneze vyskytuje v hipokampu a v subventrikulární zóně (SVZ). Naše výsledky prokázaly, že v SVZ transgenních zvířat s modelem Alzheimerovy choroby (3xTg-AD) je narušena proliferace buněk, která se s věkem ještě prohlubuje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178122