Počet záznamů: 1

Size Effects in Coalescence of Nanoscale Aerosol Particles

 1. 1.
  0333033 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Size Effects in Coalescence of Nanoscale Aerosol Particles.
  [Velikostní efekty při koalescenci nanorozměrných aerosolových částic.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 75-76. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1633; GA ČR GA104/07/1093; GA AV ČR(CZ) IAA400720804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: size effects * aerosol particles * coalescence
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf

  The size effects in coalescence of nanoparticles related to the influence of the particle size on the surface tension, the activation energy for diffusion of atoms in particles and the sticking probability of particles were considered.

  Velikostní efekt při koalescenci nanočástic byl posuzován v souvislosti s velikostně závislým povrchovým napětím, aktivační anergií difuze atomů v částicích a pravděpodobnosti spojení částic při srážce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178119