Počet záznamů: 1

Rozvíjení didaktických znalostí obsahu matematického vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně

 1. 1.
  0333032 - MU-W 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Tichá, Marie - Hošpesová, A.
  Rozvíjení didaktických znalostí obsahu matematického vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně.
  [Development of pedagogical content knowledge of mathematical education in frame of elementary teachers training.]
  Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009 - (Janík, T.), s. 119-128. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 14. ISBN 978-80-7315-176-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/08/0710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: teachers' profession * pedagogical content knowledge * problem posing
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  Ukazujeme "tvoření úloh" (problem posing) jako jednu z přínosných cest rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství. Východiskem )vah je přesvědčení o klíčové roli znalosti matematického obsahu a jeho didaktického zpracování. Podkladem je porovnání přístupu dvou učitelek k vyučování pojmu zlomek.

  We focus on problem posing as one of beneficial ways to develop teachers' professional competence in the education of teacher students. The starting point is the authors' belier in the key role of mathematical content knowledge and its didactical elaboration. This belief is reasoned by comparing the approaches of two teachers to the concept of fraction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178118