Počet záznamů: 1

Analýza elementárního a organického uhlíku v aerosolech: křižovatka vs. zástavba

 1. 1.
  0333025 - UCHP-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vodička, Petr - Schwarz, Jaroslav - Smolík, Jiří
  Analýza elementárního a organického uhlíku v aerosolech: křižovatka vs. zástavba.
  [Analysis of Elemental and Organic Carbon Eerosols: Crossroad vs. Suburban Area.]
  Sborník konference. Praha: Česká aerosolová společnost, 2009, s. 19-22. ISBN 978-80-86186-20-7.
  [Konference České aerosolové společnosti /10./. Čejkovice (CZ), 12.11.2009-13.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/2055
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: atmospheric aerosol * PM2.5 * ECOC
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2009.pdf

  Příspěvek prezentuje měření elementárního a organického uhlíku v aerosolech během tří měřících kampaní v termínech 12.-15.5.09, 24.-27.8.09 a 6.-9.10.09. Měření byla provedena paralelně na křižovatce Kamýcká-Suchdolská (okrajová část Prahy) a v areálu ústavu ÚCHP (městská pozaďová stanice). Měření byla prováděna na on-line přístrojích, v dvouhodinových intervalech, teplotním programem Eusaar2, na velikostních frakcích PM2.5. Výsledky měření ukazují, že terénní přístroje pro měření ECOC jsou vhodné pro monitorování emisí z dopravy. Dvouhodinové časové rozlišení pak umožňuje monitorovat i dopravní výkyvy a intenzitu znečištění ovzduší tím způsobenou.

  Contribution present measurements of elemental and organic carbon aerosols during three measuring campaigns in periods 12.-15.5.09, 24.-27.8.09 and 6.-9.10.09. Measurements were performed in parallel at the crossroad Kamýcká-Suchdolská (outskirt part of Prague) and the Institute ICPF areal (urban background station). Measurements were carried out on on-line devices, in the two-hour intervals, with temperature program Eusaar2 on PM2.5 size fractions. The measurement results show that the field on-line device for measuring ECOC are suitable for monitoring of emissions from transport. Two-hour time resolution it allows to monitor the traffic intensity fluctuations caused by air pollution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178113