Počet záznamů: 1

Silene as a model system in ecology and evolution

 1. 1.
  0333017 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Bernasconi, G. - Antonovics, J. - Biere, A. - Charlesworth, D. - Delph, L.F. - Filatov, D. - Giraud, T. - Hood, M.E. - Marais, G.A.B. - McCauley, D. - Pannell, J.R. - Shykoff, J.A. - Vyskot, Boris - Wolfe, L.M. - Widmer, A.
  Silene as a model system in ecology and evolution.
  [Silene jako modelový systém studia ekologie a evoluce.]
  Heredity. Roč. 103, č. 1 (2009), s. 5-14 ISSN 0018-067X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: sex chromosomes evolution * speciation * sexual conflict
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.122, rok: 2009

  The genus Silene is re-emerging as a system for studying interrelated questions in ecology, evolution and developmental biology.

  Rod Silene je nyní znovu objevovaným systémem ke studiu otázek ekologie, evoluce a vývojové biologie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178106