Počet záznamů: 1

Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden

 1. 1.
  0333005 - FLU-F 2010 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
  Žůrek, Václav
  Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden.
  [Middle High German Poetry in Bohemia in the Time of Přemyslid.]
  Die mittelalterliche Kolonisation.Vergleichende Untersuchungen. Praha: Filosofia, 2009 - (Brauer, M.; Rychterová, P.; Wihoda, M.), s. 167-194. ISBN 978-80-7007-308-7
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Middle High German Poetry * Medieval Culture of the Court
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Der Aufsatz von Václav Žůrek stellt die Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden vor und analyziert ihre Bedeutung und Funktion.

  The text by Václav Žůrek presents the writings of high medieval german poets in the kingdom of Přemyslids and their value and function.

  Článek Václava Žůrka shrnuje produkci hornoněmeckých básníků v přemyslovském království a jeho význam a funkci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178099