Počet záznamů: 1

Computational model of the transition of crack across the sharp material interface

 1. 1.
  0333000 - UFM-A 2010 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kotoul, M. - Profant, T. - Ševeček, O. - Klusák, Jan
  Computational model of the transition of crack across the sharp material interface.
  [Výpočtový model průchodu trhliny přes ostré rozhraní materiálů.]
  Proceedings of 12th International Conference on Fracture. Ottawa: NRCan - CANMET, 2009, s. 1-10. ISBN N.
  [International Conference on Fracture /12./. Ottawa (CA), 12.07.2009-17.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/0724; GA ČR GA101/08/0994
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Fracture mechanics * crack penetration * singular stress concentrator
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  A computational model for the analysis of the transition of crack across the sharp material interfaces between, in general, orthotropic materials will be presented. The computational model relies upon Betti’s-Rayleigh reciprocal theorem and FEM. Matched asymptotic procedure is adopted to derive the change of potential energy. Higher order terms in the matched asymptotic expansions are considered and a novel approach to the application of reciprocal theorem for calculation of the fracture mode mixity based upon the energy release rate (ERR) for debonding crack is suggested.

  V příspěvku je prezentován Výpočtový model pro analýzu průchodu trhliny přes ostré rozhraní obecně ortotropních materiálů. Výpočtový model je založen na Bettiho – Rayleigho recipročním teorému a na metodě konečných prvků. Změna potenciální energie je odvozena s pomocí asymptotického rozvoje. V asymptotickém rozvoji jsou uvažovány vyšší členy. Je navržen nový přístup k aplikaci recipročního teorému pro výpočet mixity zatěžovacích módů založený na znalosti hnací síly trhliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178094