Počet záznamů: 1

The Public Display of Religious Identity by Utraquist Towns in Fifteenth-century Bohemia

 1. 1.
  0332998 - FLU-F 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Horníčková, Kateřina
  The Public Display of Religious Identity by Utraquist Towns in Fifteenth-century Bohemia.
  [Veřejná prezentace náboženské identity utrakvistických měst v Čechách 15. století.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, Suppl.1 (2009), s. 185-193 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: religious identity * utraquism * medieval towns
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Bohemian Utraquist towns made effort to represent themselves in the sphere of public art. One of the interesting examples is the decoration of an unpreserved town fountain in Hradec Králové.

  Česká utrakvistická města se snaží o svou adekvátní reprezentaci ve veřejném prostoru pomocí výzdoby veřejných staveb. Jedním ze zajímavých příkladů je výzdoba dnes nedochované kašny v Hradci Králové.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178093