Počet záznamů: 1

Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation

 1. 1.
  0332994 - FLU-F 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Horníčková, Kateřina
  Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation.
  [Paměť, politika a relikvie: Taktika katolíků uprostřed husitské reformace.]
  Materializing Memory: Archeological material culture and the semantics of the past. Oxford: Archaeopress, 2009 - (Barbiera, I.; Choyke, A.; Rasson, J.), s. 97-103. BAR International Series. ISBN 978-1-4073-0509-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: memory * relics * Hussites
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Emotionally charged objects (relics) were used in the politically motivated manipulation of a particular medieval memory to return the Czech Utraquists to Catholicism. Bishop Phillibert of Coutances, a Catholic prelate, called on memories of the past, re-staged earlier Catholic ceremonies and celebrated relics collected by Emperor Charles IV before the Hussite Reformation.

  Relikvie byly použity při politicky motivované manipulaci středověké paměti s cílem obrátit české utrakvisty zpět ke katolicismu. Biskup Phillibert z Coutances využívá paměti současníků a pomocí katolických obřadů a relikvií sbíraných Karlem IV v předhusitské době se snaží přivést Pražany zpět ke katolické praxi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178089