Počet záznamů: 1

Non-classical austenite-martensite interfaces observed in single crystals of Cu-Al-Ni

 1. 1.
  0332965 - UT-L 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Seiner, Hanuš - Landa, Michal
  Non-classical austenite-martensite interfaces observed in single crystals of Cu-Al-Ni.
  [Neklasická rozhraní mezi austenitem a martenzitem pozorovaná v monokrystalech Cu-Al-Ni.]
  Phase Transitions. Roč. 82, č. 11 (2009), s. 793-807 ISSN 0141-1594
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200100627; GA ČR(CZ) GP202/09/P164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: shape memory alloys * martensitic microstructure * non-classical interfaces * crossing twins
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
  Impakt faktor: 0.935, rok: 2009
  http://www.informaworld.com

  Interfaces between austenite and a crossing-twins microstructure consisting of four variants of 2H-martensite are optically observed in a single crystal of Cu–Al–Ni shape memory alloy.

  V monokrystalech slitiny s tvarovou pamětí Cu-Al-Ni jsou opticky pozorována rozhraní mezi austenitem a mikrostrukturou složenou ze čtyř variant 2H-martenzitu a tvořenou vzájemně se křížícími dvojčaty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178067