Počet záznamů: 1

Evolutionary origins of the purinergic signalling system

 1. 1.
  0332960 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Burnstock, G. - Verkhratsky, Alexei
  Evolutionary origins of the purinergic signalling system.
  [Evolutionary origins of the purinergic signalling system.]
  Acta Physiologica. Roč. 195, č. 4 (2009), s. 415-447 ISSN 1748-1708
  Grant CEP: GA ČR GA305/08/1384
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: adenosine * ATP * invertebrate
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.810, rok: 2009

  Purines appear to be the most primitive and widespread chemical messengers in the animal and plant kingdoms. The absence of gene coding for P2X receptors in some animal groups [e.g. in some insects, roundworms (Caenorhabditis elegans) and the plant Arabidopsis] in contrast to the potent pharmacological actions of nucleotides in the same species, suggests that novel receptors are still to be discovered

  Puríny se zdají být nejjednoduššími a nejrozšířenějšími chemickými posly v rostlinné a zvířecí říši. Nepřítomnost genů kódujících P2X receptory u některých živočišných druzích (t.j. u některých druhů hmyzu, okrouhlých červů (Caenorhabditis elegans) a u rostlin Arabidopsis) na rozdíl od výzmaného farmakologického účinku nukleotidů u jiných druhů naznačuje, že budou pravděpodobně objeveny nové typy receptorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178063