Počet záznamů: 1

Response of arginine vasopressin-enhanced green fluorescent protein fusion gene in the hypothalamus of adjuvant-induced arthritic rats

 1. 1.
  0332959 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Suzuki, H. - Onaka, T. - Kasai, M. - Kawasaki, M. - Ohnishi, H. - Otsubo, H. - Saito, T. - Hashimoto, H. - Yokoyama, T. - Fujihara, H. - Dayanithi, Govindan - Murphy, D. - Nakamura, T. - Ueta, Y.
  Response of arginine vasopressin-enhanced green fluorescent protein fusion gene in the hypothalamus of adjuvant-induced arthritic rats.
  [Odpověď argininového vasopresín-zvýšeného zeleného fluorescentního fúzovabého genu v hypotalamu artritických potkanů.]
  Journal of Neuroendocrinology. Roč. 21, č. 3 (2009), s. 183-190 ISSN 0953-8194
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: arginine vasopressin * Corticotrophin-releasing hormone * GFP
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.700, rok: 2009

  Arginine vasopressin (AVP) and corticotrophin-releasing hormone (CRH) in the parvocellular neurosecretory cells of the paraventricular nucleus (PVN) play a major role in activating the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, which is the main neuroendocrine response against the many kinds of stress. Our results suggest that the increases in the concentrations of ACTH and corticosterone in rats are induced by hypothalamic AVP, based on data from AVP-eGFP transgenic rats.

  Arginin vasopresin (AVP a kortikotropin-uvolňující hormon (CRH) v parvocelulárních neurosekretorických buňkách paraventrikulárního jádra (PVN) hrají významnou úlohu v aktivaci osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny, která zajišťuje hlavní neuroendokrinní odpověď v průběhu stresu různého původu.. Naše výsledky naznačují že zvýšení koncentrace ACTH a kortikosteronu u potkanů je vyvoláno AVP v hypotalamu, jak ukazují výsledky získané na AVP-eGFP transgenních potkanech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178062