Počet záznamů: 1

Glyoxalase I Glu111Ala Polymorphism in Patients with Breast Cancer

 1. 1.
  0332958 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Germanová, Al. - Germanová, A. - Tesarová, P. - Jáchymová, M. - Zvára, Karel - Zima, T. - Kalousová, M.
  Glyoxalase I Glu111Ala Polymorphism in Patients with Breast Cancer.
  [Glyoxalase I Glu111Ala polymofismus u pacientů s rakovinou prsu.]
  Cancer Investigation. Roč. 27, č. 6 (2009), s. 655-660 ISSN 0735-7907
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: glyoxalase I * advanced glycation end products * breast cancer
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.105, rok: 2009

  Effect of advanced glycation end products (AGEs) in the pathogenesis of cancer could be diminished by interaction with soluable RAGE or by reducing AGE-precusors via glyoxalase I. Glu111Ala polymorphism of glyoxalaseI gene, AGEs, and sRAGE serum levels were studied in 113 breast cancer patients and in 58 controls. Higher frequency of the mutated C allele was found in patients with negative estrogen receptors and in patients in clinical stage III compared to controls (P<0.05). The presence of the C allele could represent a negative prognostic factor; however, further studies are needed to confirm this hypothesis.

  Efekt koncových produktů pokročilé glykace (AGEs) v patogenezi rakoviny by mohl být zmenšen při interakci s rozpustnou RAGE nebo redukcí AGE-prekursorů pomocí gloxalase I. Glu111Ala polymorfismus genu glyoxalase I gene, AGEs, a sRAGE sérové hladiny byly studovány u 113 pacientů s rakovinou prsu a u 58 kontrol. Vyšší frekvence mutované alely C byla nalezena u pacientů s negativními estrogenovými receptory a u pacientů v klinickém stadiu III ve srovnání s kontrolami (P<0,5). Přítomnost alely C by mohla representovat negativní prognostický faktor, ale pro potvrzení takové hypotézy jsou potřebné další studie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178061