Počet záznamů: 1

NGF-induced hyperexcitability causes spontaneous fluctuations of intracellular Ca(2+) in rat nociceptive dorsal root ganglion neurons

 1. 1.
  0332950 - UEM-P 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ozaki, Y. - Kitamura, N. - Tsutsumi, A. - Dayanithi, Govindan - Shibuya, I.
  NGF-induced hyperexcitability causes spontaneous fluctuations of intracellular Ca(2+) in rat nociceptive dorsal root ganglion neurons.
  [NGF-indukovaná excitabilita vyvolává spontánní fluktuace intracellulárního Ca2+ v nociceptivních neuronech zadních ganglií potkana.]
  Cell Calcium. Roč. 45, č. 3 (2009), s. 209-215 ISSN 0143-4160
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: sensory neuron * capsaicin * TRPV1
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 4.288, rok: 2009

  NGF is a candidate for a pathogenic mediator of neuropathic pain after nerve injury and inflammation. Our results showed, that the [Ca(2+)](i) fluctuation induced by NGF may play some role in the regulation of membrane excitability of nociceptive sensory neurons and neuropathic pain.

  Predpokládá se, že NGF je pravděpodobně patogenním mediátorem neuropatické bolesti po nervovém požkození. Naše výsledky ukázaly, že fluktuace intracelulárního Ca2+ vyvolané NGF mohou hrát důležitou úlohu v regulaci excitability membrány nociceptivních senzorických neuronů a neuropatické bolesti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178058