Počet záznamů: 1

Control of Boundary Layer Separation on Flapped Airfoil with Low-Profile Vortex Generator

 1. 1.
  0332938 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Součková, Natálie - Šimurda, David - Popelka, Lukáš
  Control of Boundary Layer Separation on Flapped Airfoil with Low-Profile Vortex Generator.
  [Řízení mezní vrstvy na profilu s vychýlenou klapkou pomocí vírových generátorů.]
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 310-315. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031; GA ČR GA101/08/1112; GA ČR GA101/07/1508
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: Vortex generator * boundary layer control * separation * airfoil * flap
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The paper focuses on reducing eventually removing flow separation, which is occurred on deflected flap, with vortex generators. Airfoil NACA 63A421 with simple flap and low profile vane-type vortex generators were used. The investigation was carried out using experimental and numerical method. The flow over the airfoil was visualized by tuft filaments technique in closed circuit wind tunnel for two flap deflections and four angles of attack. Two size and two different shapes of vortex generators were tested. The data from numerical simulation of flapped airfoil without VG's control were used for vortex generator designing.

  Práce je zaměřena na odstranění odtržení na vychýlené klapce pomocí vírových generátorů. Experimentální a numerické řešení tohoto problému bylo provedeno na profil NACA 63A421 s jednoduchou klapkou. Vírové generátory s výškou mnohem menší než je výška mezní vrstvy byly použity. V rámci experimentu bylo provedena vizualizace proudění pomocí bavlnek při dvou výchylkách klapky a čtyřech úhlech náběhu. Testovány byly dva různé tvary vírových generátorů a dvě velikosti. Numerická simulace byla použita pro návrh vírových generátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178050