Počet záznamů: 1

Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku

 1. 1.
  0332931 - FLU-F 2010 RIV CZ cze, aba M - Část monografie knihy
  Cermanová - Libichová, Pavlína
  Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku.
  [The Function of the Ritual in the Apocalyptical Texts of the Hussite Era.]
  Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. 15. století. Praha: Filosofia, 2009 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 319-337. Colloquia mediaevalia Pragensia, 12. ISBN 978-80-7007-298-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: ritual * hussite era
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Autorka zaměřila pozornost na roli eucharistické zbožnosti (před-)husitské době. Vycházela zejména z textů navazujících na středověká apokalyptická schémata. Husitští autoři, kteří soudobé události interpretovali na základě textu Zjevení, vykládali svou přítomnost jako přelomové období na pomezí věků definovaných v rámci křesťanské eschatologie. Přijímání eucharistie v tomto kontextu nabylo zcela specifických funkcí. Bylo prozentováno jako jedna z hlavních duchovních zbraní v aktuálním boji proti Antikristu. Přijímání pod obojí zárověň plnilo roli sebeidentifikační – bylo znamením přináležitosti k vojsku Kristovu.

  The study focuses the role of the Eucharist in the (pre-)hussite period. The reaserch was based on the texts following the structures of medieval apocalyptic thought. The Hussite authors, whose interpretation of the contemporary events was formed by the frame of the text of John's Revelation, perceived their actual time as a turning point between two eschatologicaly defined periods. The eucharist acquired specific functions in this context. In was perceived and presented as one of the most important spiritual arms against Antichrist. Eucharist sub utraque specie was important in the process of sebeidentification of the Hussites too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178044