Počet záznamů: 1

Particle Size Dependence on Sulphuric Acid Concentration in Binary Homogeneous Nucleation of H2SO4-H2O System

 1. 1.
  0332916 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Neitola, K. - Brus, David - Sipilä, M. - Kulmala, M.
  Particle Size Dependence on Sulphuric Acid Concentration in Binary Homogeneous Nucleation of H2SO4-H2O System.
  [Závislost velikosti částic na koncentraci kyseliny sírové při binární nukleaci systému H2SO4-H2O.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 655-658. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: sulfur acid * water * homogeneous nucleation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  In the experiment we studied water-sulphuric acid binary homogeneous nucleation in laminar flow chamber. Nucleation rates and mean diameter were determined as a function of sulphuric acid concentration in three different relative humidities. Number of sulphuric acid molecules in critical cluster was determined from the experimental data and the results are in fair agreement with previous experiments.

  V tomto experimentu jsme studovali binární nukleaci vody a kyseliny sírové v komoře s laminárním tokem. Rychlosti nukleace a střední průměr částic byl stanoven jako funkce koncentrace kyseliny sírové při třech relativních vlhkostech. Počet molekul kyseliny sírové v kritickem zárodku byl stanoven z experimentálních dat a výsledky jsou v dobré shoděs předchozími experimenty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178032