Počet záznamů: 1

The Pressure-Effect in Unary Condensation

 1. 1.
  0332912 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Wedekind, J. - Hyvärinen, A-P. - Brus, David - Reguera, D.
  The Pressure-Effect in Unary Condensation.
  [Vliv tlaku v jednofázové kondenzaci.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 607-610. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: homogeneous vapor-liquid nucleation * pressure-effect * molecular dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  The pressure-efect of a chemically inert carrier-gas on the nucleation rate is one of the biggest puzzles in the research of gas-liquid nucleation. Different experiments may show a positive effect a negative effect, or no effect at all, at the same experiment can show both trends for the same substance depending on temperature or for different substances at the same temperature. We show how this ambiguous pressure effect naturally arises from the competition of nonisothermal effects and pressure volume work. We are able to apparently contradictory experimental results and quantify the variation of the nucleation ability in the presence of an ambient gas. Molecular dynamics simulations confirm these predictions very well.

  Vliv tlaku chemicky inertního nosného plynu na nukleační rychlost je jedna z největších hádanek ve výzkumu nukleace plyn – kapalina. Různé experimenty mohou vykazovat pozitivní nebo negativní nebo dokonce žádný efekt, stejně tak nekteré experimenty mohou vykazovat oba trendy pro tu samou látku v závislosti na teplotě nebo pro různé latky při stejne teplotě. My objasňujeme jak tento nejednoznačný vliv tlaku přirozeně vzniká vzájemnou konkurencí neisotermálního efektu a objemové práce tlaku. Naše teorie je podepřena výsledky simulací molekulární dynamiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178028