Počet záznamů: 1

Husserlova nauka o celku a části a její význam pro fenomenologii

 1. 1.
  0332911 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janoušek, Hynek
  Husserlova nauka o celku a části a její význam pro fenomenologii.
  [Husserl's Theory of Whole and Part and its Significance in Phenomenology.]
  Reflexe : Filosofický časopis. Roč. 36, č. 36 (2009), s. 57-75 ISSN 0862-6901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Husserl * Logical investigations
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Ve své studii se pokouším zdůvodnit význam Husserlova základního rozlišení mezi samostatnými a nesamostatnými částmi.Ten patří do kontextu Husserlovy čisté logiky, a sice do oblasti čisté logiky, která se nazývá formální ontologií, neboť každý předmět může být chápán jako aktuální nebo možná část nějakého celku. Přihlédneme-li blíže, můžeme v oblasti částí rozlišit samostatné a nesamostatné části. Zatímco samostatné části mohou být myšleny mimo spojení se svými celky, nesamostatné se vzpírají jakémukoliv pokusu o toto uchopení, neboť je v jejich případě logicky absurdní. To nás přivádí k ideji obecného zákona, který vyjadřuje "logickou" potřebu nesamostatných částí po doplnění. Tento zákon je založen v obecné povaze nesamostatné části a předepisuje, jakým způsobem se odehrává její doplnění a jaké druhy částí mohou toto doplnění uspokojit.

  Husserl's basic distinction between dependent and independent parts grows from the general systematics of Logical investigations and it provides the necessary working tools for a fuller development of this very systematics. Whereas independant parts can be thought of as not being connected to their proper wholes, dependant parts defy any such attempt. Thus we reach a general law that expresses a "logical" need for a dependent part to be completed, and prescribes in what way its completion takes form and what kind of parts can satisfy it.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178027