Počet záznamů: 1

Homogeneous Water Nucleation in a Laminar Flow Diffusion Chamber

 1. 1.
  0332910 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Manka, A. - Brus, David - Hyvärinen, A.-P. - Lihavainen, H. - Wölk, J. - Strey, R.
  Homogeneous Water Nucleation in a Laminar Flow Diffusion Chamber.
  [Homogenní nukleace vody v difúzní komoře s laminárním tokem.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 480-483. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: water * homogeneous nucleation * laminar flow diffusion chamber
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  Homogeneous nucleation rates of water at temperature between 240 and 270 K were measured in a laminar flow diffusion chamber at ambient pressure and Helium as carrier gas. The experimental results extend the nucleation rate data from literature substantially. Using the macroscopic vapor pressure, density and surface tension of water we calculate the nucleation rates predicted by classic theory and by the empirical correction function of CNT by Völk and Strey. As in the case of other systems, CNT predicts a stronger temperature dependence than experimentally observed, whereas the agreement with empirical correction function is good. Furthermore, the isothermal nucleation rates curves allow us to determine the experimental critical cluster sizes by use of the nucleation theorem. A comparison with the critical cluster sizes calculated by use of the Gibbs-Thomson equation is remarkably good.

  Rychlosti homogenní nukleace vody v rozsahu teplot 240 až 270 K byly měřeny v difúzní komoře s laminárním tokem při atmosferickém tlaku, helium bylo použito jako nosný plyn. Experimentalní výsledky podstatně rozšiřují dosavadní publikovaná data. Použitím makroskopických hodnot tlaku páry, hustoty a povrchového napětí vody, jsme vypočítaly předpovědi rychlostí nukleace podle klasické nukleační teorie (CNT) a empiricky korigované funkce klasické teorie homogenní nukleace Wölk and Strey. Jako v případě jiných systemů, CNT předpovídá silnější teplotní závislost než experiment, na druhou stranu shoda s empiricky korigovanou funkcí klasické teorie homogenní nukleace je dobrá. Velikost kritického zárodku předpovězena podle Gibbs-Thomsonovy rovnice je v dobré shodě s experimentálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178026