Počet záznamů: 1

Moderní český novozákonní překlad : Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem

 1. 1.
  0332908 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bartoň, Josef
  Moderní český novozákonní překlad : Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem.
  [Modern Czech New Testament Translations (The 20th Century New Testaments before the Czech Ecumenical Translation).]
  Praha: Česká biblická společnost, 2009. 228 s. ISBN 978-80-87287-07-1
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: modern Czech biblical translation * Czech New Testament * Czech biblical style
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kniha poprvé přesně bibliograficky určuje všechny české kompletní Nové zákony vypracované a poprvé publikované v daném období (1900–1961). Shromažďuje informace o překladatelích, spolupracovnících a přepracovatelích. Prezentuje důležité momenty související se vznikem jednotlivých překladů a jejich následným uplatněním, precizuje předlohy pro překlad, na základě srovnávacích analýz vyjasňuje vztahy mezi edicemi i mezi texty překladů navzájem a stanoví významné jazykové charakteristiky výsledných českých textů.

  The book for the first time identifies in exact bibliographical way all editions of the integral Czech New Testament prepared and published for the first time in the delimited period (1990–1961). It also collects information about individual translators, collaborators and those who rewrote the translations. It presents crucial moments related to the genesis of individual translations and their subsequent use, it specifies in detail possible drafts for a certain translation, it clarifies relations among editions and among the texts of the translations themselves on the basis of comparative analyses and it identifies significant linguistic properties of resulting Czech texts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178024