Počet záznamů: 1

Ušlechtilá žeň nejvyšších okurek pražských

 1. 1.
  0332894 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Ušlechtilá žeň nejvyšších okurek pražských.
  [The refined harvest of the summer philosophical season in Prague.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 796-798 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato * The Sophist * The highest species
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek podává zprávu o každoročním kolokviu pořádaném na Evangelické theologické fakultě UK z iniciativy L. Karfíkové. Jedná se o jakousi nepsanou presentaci výsledků špičkových pražských badatelů z oblasti klasické filosofie. V první části autor uvádí do problematiky nejvyšších rodů Platónova dialogu Sofistés, které bylo kolokvium zasvěceno. Ve druhé části přináší článek krátké recenze příspěvků F. Karfíka, Š. Špinky, P. Kouby a L. Karfíkové.

  The paper reports to the conference that every year takes place on Evangelické theologické fakultě UK under heading of L.Karfík. In the first part the author introduces the topic of the conference: the highest species of Plato's Sophist. The second part gives short reviews of F. Karfík's, Š.Spinka's, P. Kouba's and L. Karfík's papers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178013