Počet záznamů: 1

Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: Pluralita podrobená Sókratovu "elenchu"

 1. 1.
  0332889 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Boháček, Kryštof
  Karel Thein mezi Platónem a Aristotelem: Pluralita podrobená Sókratovu "elenchu".
  [The refined harvest of the summer philosophical season in Prague.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 632-635 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Plato * Metaphysics * Ontology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek podává zprávu o kolokviu věnovanému Theinově nové knize "Vynález věcí". První polovinu autor věnuje krátkým recenzím dvojího kritického čtení Theinovy knihy, s nimiž vystoupili J. Moural a K. Boháček. Druhá část je věnována strhující diskusi mezi Š. Špinkou a K. Theinem, doplněné v závěru dotazy a poznámkami z auditoria.

  The paper reports to the conference on the new Thein's book Invention of Things. In the first part the author gives short reviews of two ways how to read Thein's book critically, presented by J. Moural and K. Boháček. The Second part is focused on exciting discussion between Š. Špinka and K. Thein. In conclusion are mentioned some questions from audience.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178009