Počet záznamů: 1

Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchards crops

 1. 1.
  0332874 - UTIA-B 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Funda, T. - Lstibůrek, M. - Lachout, Petr - Klápště, J. - El-Kassaby, Y. A.
  Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchards crops.
  [Optimalizace genetického zisku a diverzity kolekce a výběru potomků.]
  Tree Genetics & Genomes. Roč. 5, č. 4 (2009), s. 583-593 ISSN 1614-2942
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA201/08/0486
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Genetic Gain * Seed orchard * Optimization
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.018, rok: 2009
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/lachout-optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchards crops.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/lachout-optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchards crops.pdf

  The level of genetic gain (genetic worth) of a seed orchards' crop depends primarily on the genetic superiority of the selected parents. While the gene diversity of seed crops are greatly influenced by the magnitude of parental fertility variation among the orchards' parental population. Theoretically, maximum genetic diversity is attained when all genotypes contribute equally to the seed crop while maximum gain depends on the proportionate contribution of high breeding value parents

  Úroveň genetického zisku při výběru potomků závisí přímo na genetickém vybavení rodičů. Přičemž genetická rozdílnost mezi jedinci generace potomků silně závisí na stupni rozdílnosti v rodičovské generaci. Teoreticky se maxima genetické diversity nabývá, když všechny genotypy přispívají stejným dílem k vývoji generace potomků. Maximum genetického zisku závisí na šlechtitelské hodnotě jednotlivých rodičů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177999