Počet záznamů: 1

The classical nucleation theory and modeling of cavitation processes

 1. 1.
  0332863 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Němec, Tomáš
  The classical nucleation theory and modeling of cavitation processes.
  [Klasická nukleační teorie a modelování kavitačních jevů.]
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 236-246. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400760701; GA ČR(CZ) GA101/07/1612
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nucleation rate * cavitation * computational fluid dynamics
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The description of the nucleation of bubbles and their growth in cavitation processes suitable for computational fluid dynamics (CFD) simulations is investigated. The number of newly created bubbles and their sizes are treated empirically in most of the numerical codes. We show that the Classical Nucleation Theory (CNT) can be used to calculate the nucleation probabilities in water. Also a simple model of the growth of the nucleated bubbles is described. The CNT predictions of the nucleation rate show promising results and together with the bubble growth model can be used to enhance the precision of CFD modeling of cavitating flows.

  Práce podává teoretický popis nukleace bublin a jejich růstu při kavitaci ve vodě vhodný pro použití ve výpočtech mechaniky tekutin. Klasická teorie nukleace je použita k odhadu nukleačních rychlostí při kavitaci ve vodě, a dále je uveden jednoduchý model růstu bublin díky difúzi. Výsledky lze použít pro zpřesnění numerických řešičů proudění s kavitačními jevy, které doposud používaly empirické odhady pro rozložení velikostí bublin v proudu tekutiny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177989