Počet záznamů: 1

Emerging Role of Interleukin-1 in Cardiovascular Diseases

 1. 1.
  0332848 - UIVT-O 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Vicenová, B. - Vopálenský, D. - Burýšek, L. - Pospíšek, Martin
  Emerging Role of Interleukin-1 in Cardiovascular Diseases.
  [Vliv interleukinu 1 na rozvoj kardiovaskulárních chorob.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 4 (2009), s. 481-498 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Klíčová slova: interleukin-1 * interleukin-1 receptor antagonist protein * signal pathways * cardiovascular diseases
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009
  http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/58/58_481.pdf http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/58/58_481.pdf

  There is an increasing evidence linking dysbalance between various proinflammatory mediators and higher risk of cardiovascular events and pathologies. Likewise, some of the cardiovascular diseases lately appeared to have an autoimmune component. Interleukin-1 (IL-1), a master regulator of diverse inflammatory processes in higher eukaryotes and the key player in numerous autoimmune disorders including rheumatoid arthritis, diabetes mellitus or systemic sclerosis, has recently been proved to be involved in development of several cardiovascular diseases as well. This report aims to give a summary on current knowledge about the IL-1 signaling pathways and about the implication of IL-1 and the IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra) in some of the diseases of the cardiovascular system

  V poslední době vycházejí stále častěji najevo spojitosti mezi různými prozánětlivými cytokiny a zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních chorob. Ukazuje se, že i interleukin 1 (IL-1), který je jedním z hlavních prozánětlivých cytokinů, hraje kromě řady autoimunitních chorob významnou roli i při vzniku chorob oběhové soustavy. Článek přehledně shrnuje současné znalosti o signálních drahách spouštěných IL-1 a o rolích IL-1, receptoru pro IL-1 a antagonisty tohoto receptoru (IL-1Ra) při rozvoji některých závažných kardiovaskulárních chorob.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177976