Počet záznamů: 1

Instability Structures in Impinging-Jet Flows

 1. 1.
  0332845 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tesař, Václav - Něnička, Václav
  Instability Structures in Impinging-Jet Flows.
  [Struktury vyvolané nestabilitou v impaktním proudění.]
  Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.), s. 335-356. ISBN 978-80-7372-538-9.
  [International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: impinging jets * vortical motion * coherent structures
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Authors investigated by flow visualisation an air jet impinging on a perpendicular flat plate. The jet was supplied with tiny water droplets, produced by condensation, which caused scattering of laser light illuminating the section of the jet in meridian plane. A high-speed camera, operating in an adjustable phase relationship with acoustic signals triggering the formation of the instabilities was used to record the visualisation images. These were then processed using advanced procedures aimed at identifying the structures.

  Autoři vyšetřovali zviditelňováním proudění vzduchový proud dopadající na kolmou rovinnou desku. Proud byl sycen drobnými vodními kapičkami, vytvořenými kondenzací, které způsobily rozptyl světla laseru který osvětloval meridální řez proudem. Vysokorychlostní kamera pracující v nastavitelném fázovém vztahu vzhledem k akustickému signálu spouštějícímu vytváření nestabilit sloužila k zaznamenání vizualizačních obrázků. Ty pak byly zpracovány postupem zajišťujícím identifikaci struktur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177973