Počet záznamů: 1

Patriciát: přední mezi měšťany

 1. 1.
  0332841 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Musílek, Martin
  Patriciát: přední mezi měšťany.
  [Patriciate: the front between the citizen.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), s. 502-503. ISBN 978-80-7106-352-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * patriciate * town elite
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Patriciát představoval horní vrstvu městského obyvatelstva, která se vyznačovala velkým bohatstvím. Tvořily ji rody, jež byly vzájemně propojeny sňatky a svoje významné postavení si ve městě udržovaly po několik generací. Příjmy patricijů pocházely především z obchodu. Sídlili ve velkých královských městech.

  Patriciate was a top social class of the urban population, which define the great riches. This social class created the family, which were connected through the marriage and they had their prominent position in the city during a few generation. Their reception came firstly from the trade. Patrician had residence in the big royal cities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177971