Počet záznamů: 1

Moravská keramika kolem roku 1000 - otázka kontinuity a změny

 1. 1.
  0332838 - ARUB-Q 2010 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházka, Rudolf
  Moravská keramika kolem roku 1000 - otázka kontinuity a změny.
  [The Moravian pottery about the Year 1000 - the question of the continuity and change.]
  Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskej Akademii Nauk, 2009 - (Moździoch, S.), s. 151-186. Spotkania Bytomskie, 6. ISBN 978-83-89499-61-5.
  [Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją. Bytom Odrzański (PL), 28.06.2004-30.06.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA404/03/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Early Middle Age * Moravia * Development of the Pottery
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá vývojem mladohradištní keramiky na Moravě. Koelm r. 1000 se zde zformovala specifická fáze vývoje keramiky, která vykazuje úzké vztahy k soudobé polské produkci (zvl velkopolské). Zejména na základě nálezů z hradu Přerova byly definovány hlavní rysy vývoje keramiky období 950-1050.

  The article deals with the development of the young slavic pottery in Moravia. At the time about 1000 was the specific phase of the pottery-development formed, with very narrov connection to the contemporary Polish (mainly Great Poland) pottery. Mainly on the ground of the finds from the castle Přerov there were defined main outlines of the pottery of the time - period 950–1050 A.D.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177969