Počet záznamů: 1

Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání

 1. 1.
  0332837 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Musílek, Martin
  Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání.
  [Apothecaries in the Old Town of Prague in the Middle Ages. A paper about the possibilities of a social and topographic analysis in Prague conglomeration presented on an example of people working as pharmacists.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 97-137 ISSN 0862-979X
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M300090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * Prague * Old Town of Prague * pharmacy * apothecary
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  První apatykáři se na Starém Městě pražském vyskytují od sedmdesátých let 13. století. V průběhu druhé poloviny 14. století se některým jednotlivcům podařilo proniknout nejenom do horní vrstvy městského obyvatelstva, ale také na panovnický dvůr. V dvorském prostředí Karla IV. a Václava IV. zřejmě nezastávali podřízené postavení, o čemž svědčí doklady panovnické přízně v podobě různých obchodních privilegií, zaručujících apatykářům bezcelní dovoz vína a jiných surovin.

  The first apothecaries appeared in the Old Town of Prague in the 1270s. During the second half of the 14th century some of them succeded in penetrating not only in the upper class but also in the royal court. In the environment of Charles' IV and Wenceslas' IV courts they apparently were not in a subordinate position, which was demonstrated by various trade privileges granted by the King giving apothecaries the right to import wine and other raw materials without having to pay duty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177968