Počet záznamů: 1

The high resolution structure of the extracellular domain of human CD69 using a novel polymer

 1. 1.
  0332836 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolenko, Petr - Skálová, Tereza - Vaněk, O. - Štěpánková, Andrea - Dušková, Jarmila - Hašek, Jindřich - Bezouška, Karel - Dohnálek, Jan
  The high resolution structure of the extracellular domain of human CD69 using a novel polymer.
  [Struktura extracelulární domény lidského CD69 s vysokým rozlišením za použití nového polymeru.]
  Acta Crystallographica Section F. F65, - (2009), s. 1258-1260 ISSN 1744-3091
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500500701; GA ČR GA305/07/1073; GA ČR GA303/09/0477
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: CD69 * polymer * crystallization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.551, rok: 2009

  The structure of the extracellular domain of human CD69 has been determined by single-crystal X-ray diffraction at 1.37 Å resolution. The protein was crystallized using di[poly(ethylene glycol)] adipate.

  Struktura extracelulární domény lidského CD69 byla určena monokrystalovou rentgenovou difrakcí s rozlišením 1.37 Å. Protein byl vykrystalizován použitím polymeru di[poly(ethylene glycol)] adipate.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177967