Počet záznamů: 1

Through-the-thickness residual stress analysis by neutron diffraction in inoxidizable martensitic steel samples with and without tungsten carbide coating

 1. 1.
  0332832 - UJF-V 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Rogante, M. - Mikula, Pavol - Vrána, Miroslav
  Through-the-thickness residual stress analysis by neutron diffraction in inoxidizable martensitic steel samples with and without tungsten carbide coating.
  [Analýza zbytkového napětí přes tloušťku neutronovou difrakcí ve vzorcích nerezové martenzitické oceli s povlakem z karbidu wolframu a bez něj.]
  Surface and Coatings Technology. Roč. 204, č. 5 (2009), s. 650-656 ISSN 0257-8972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 13Cr4Ni steel * residual stress * Coating
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 1.793, rok: 2009

  The residual stress (RS) induced in the substrateby thermal spray-coating was studied. Two 3Cr4Ni inoxidizable martensitic steel samples, one having a thermal spray (WC–12%Co) HVOF coated surface, the other a shoot peened surface,were analyzed byneutron diffraction (ND) in order to determine the real RS depth-profile and investigate the effects of the thermal process on the considered materials. The stresses resulted in the range from −80 to 50 MPa for the uncoated sample, while for the coated sample they increased gradually from a slight compressive status in correspondence of the uncoated surface, to greatest values of ~250 MPa in correspondence of the coating. A traditional X-ray investigation on the coated surface measured compressive RS values σ=−550±40 MPa, showing that ND investigation is very suitable for critical applications, where a much greater stress situation could be prezent at a diverse depth.

  Hloubkové rozložení zbytkových napětí neutronovou difrakcí bylo studováno u dvou vzorků martensitické oceli u křehčích byl povrch zpevněn jednak tepelným naprašováním a jednak pomocí kuličkováním. Výsledné napětí se pohybovaly v oblasti −80 to 50 MPa u vzorku bez povrchové úpravy a až do ~250 MPa u vzorků s povrchovou úpravou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177964