Počet záznamů: 1

Logická argumentace mezi agenty

 1. 1.
  0332827 - FLU-F 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nevrkla, S. - Peliš, Michal
  Logická argumentace mezi agenty.
  [Logical Argumentation among Agents.]
  Kognice 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 213-219. ISBN 978-80-7041-911-3.
  [Kognice 2009. Hradec Králové (CZ), 14.09.2009-15.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: logic * argumentation * multiagent systems
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Poznání jednotlivce je neustále dynamicky utvářeno nejen jeho kontaktem s 'neuvědomělou' přírodou, ale především jeho interakcí s ostatními poznávajícími subjekty. Tato interakce se odehrává v jazyce a často nabývá formy dialogu, jehož jedním druhem je argumentace (dalšími příbuznými druhy dialogu jsou např. vysvětlování, vyjednávání apod.). V argumentaci konfrontuje poznávající subjekt (agent) své znalosti a jejich opodstatnění se znalostmi a opodstatněními jiného agenta. Matematické modely pro zkoumání argumentace se pak zabývají pravidly, jakými je argumentace zpracovávána a vyhodnocována. Nás bude zajímat pouze argumentace založená na logických argumentech, jejichž závěr logicky vyplývá z premis.

  Cognition of an individual is a dynamic process, shaped not only by his contact with 'inanimate' nature, but mainly by his interaction with other cognizing beings. This interaction takes place in language and often takes form of a dialogue, whose one particular form is argumentation (similar forms of dialogue being explanation, persuasion, negotiation etc.). Cognizing being (agent) confronts his beliefs and their justification with those of another agent in argumentation. There are several mathematical models for argumentation, describing rules of its evaluation and processing. We are mainly concerned with argumentation based on logical arguments, where claim logically follows from the premises.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177960