Počet záznamů: 1

Fatigue properties and crack growth in Eurofer steel

 1. 1.
  0332819 - UFM-A 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuběna, Ivo - Kruml, Tomáš
  Fatigue properties and crack growth in Eurofer steel.
  [Únavové vlastnosti a růst trhiln v oceli Eurofer 97.]
  Materiálové inžinierstvo - Materials Engineering. Roč. 16, 3a (2009), s. 32-36 ISSN 1335-0803
  Grant CEP: GA ČR GA106/09/1954
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: low cycle fatigue * short crack propagation * fatigue softening
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Cyclic plastic response of the Eurofer reduced activation ferritic-martensitic steel at room temperature was studied. Strain amplitude was kept constant during cycling. The softening curves in two representation were obtained. The fatigue life curve in NF = f(ea) representation and the cyclic stress-strain curve were determined. The main part of the study was focused on surface relief observation: determination of crack nucleation sites and kinetics of crack growth. The crack growth coefficient kg was measured, allowing the fatigue life predictions based on the kinetics of short crack growth. The fracture surfaces were observed using scanning electron microscopy (SEM). Nucleation sites, striation and other typical fatigue features were detected.

  Byla studována cyklická odezva feriticko-martenzitické oceli Eurofer, zkoušky byly prováděny v řízení konstantní celkové deformace. Byly získány křivky únavového zpevnění a změkčení ve dvou reprezentacích. Byly získány křivky únavového života. Hlavní cíl práce byl zaměřen na pozorování iniciace krátkých trhlin a jejich následném růstu. Byly pozorovány lomové plochy a nalezeny typické prvky únavového poškození.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177953