Počet záznamů: 1

The equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional Brownian motion

 1. 1.
  0332818 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šnupárková, Jana
  The equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional Brownian motion.
  [Rovnice stochastického nelineárního oscilátoru řízeného frakcionálním Brownovým pohybem.]
  Current trends in statistics in V6 region. Praha: Czech Statistical Society, 2009, s. 95-101. ISBN 978-80-904330-0-7.
  [Current trends in statistics in V6 region. Praha (CZ), 05.09.2008-06.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: stochastic nonlinear oscillator * fractional Brownian motion * Girsanov theorem
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-the equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional brownian motion.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-the equations of stochastic nolinear oscillator driven by fractional brownian motion.pdf

  Existence of weak solutions to an equation of an n-dimensional nonlinear stochastic oscillator with a singular drift driven by a fractional Brownian motion is shown.

  Je ukázáno, že rovnice n-dimensionálního nelineárního stochastického oscilátoru se singulárním driftem, řízeného frakcionálním Brownovým pohybem, má slabá řešení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177952