Počet záznamů: 1

‘Tvrzení o vymírání náboženství jest terminologický sebeklam.‘ Příspěvek k české sociologii náboženství v podání Emanuela Chalupného

 1. 1.
  0332809 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nešpor, Zdeněk - Knotková, V.
  ‘Tvrzení o vymírání náboženství jest terminologický sebeklam.‘ Příspěvek k české sociologii náboženství v podání Emanuela Chalupného.
  ["The Claims about Religion Dying Out are a Terminological Self-delusion." Emanuel Chalupný´s Contribution to Czech Sociology of Religion.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 101-123 ISSN 1214-7249
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Sociology of religion * modern religion * Chalupný
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek popisuje život a dílo českého sociologa Emanuela Chalupného (1879-1958), zvláštní pozornost přitom věnuje jeho příspěvku sociologii náboženství.

  The article describs the life and work of Czech sociologist Emanuel Chalupný (1879-1958) and deals especially with his contribution to sociology of religion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177945