Počet záznamů: 1

DYNAMICS OF A BOUNDARY LAYER SEPARATION

 1. 1.
  0332782 - UT-L 2010 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uruba, Václav
  DYNAMICS OF A BOUNDARY LAYER SEPARATION.
  [Dynamika odtržené mezní vrstvy.]
  14th International Conference on Fluid Flow Technologies. Budapest: University of Technology and Economics, 2009, s. 268-275. ISBN 978-963-420-985-0.
  [Conference on Modelling Fluid Flow CMFF'09. Budapest (HU), 09.09.2009-12.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: boundary layer * dynamics * separation * POPs
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Separation of the turbulent boundary layer on a flat plate under adverse pressure gradient was studied experimentally using Time-Resolved PIV technique. The results of spatio-temporal analysis of flow-field in the separation zone are presented. Special attention is paid to dynamical effects. For this purpose, the POD (Proper Orthogonal Decomposition) and its extension BOD (Bi-Orthogonal Decomposition) techniques are applied as well as dynamical approach based on POPs (Principal Oscillation Patterns) method. The study contributes to understanding mechanisms of a boundary layer separation process. The acquired information could be used to improve strategies of a boundary layer separation control.

  Experimentálně je studováno odtržení turbulentní mezní vrstvy na desce za působení nepříznivého gradientu tlaku pomocí metody TR-PIV. Pro analýzu byly použity časo-prostorové metody založené na POD (Proper Orthogonal Decomposition) a jejím zobecnění BOD (Bi-Orthogonal Decomposition). Další metoda je založena na stabilitní analýze: POPs (Principal Oscillation Patterns). Studie je příspěvkem k porozumění fyzikálním mechanismům, které se uplatňují při odtržení mezní vrstvy a také jako podklad pro volbu strategie řízení tohoto procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177924