Počet záznamů: 1

Puerto Lápice eucrite fall: Strewn field, physical description, probable fireball trajectory, and orbit

 1. 1.
  0332780 - ASU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Trigo-Rodríguez, J.M. - Borovička, Jiří - Llorca, J. - Madiedo, J.M. - Zamorano, J. - Izquierdo, J.
  Puerto Lápice eucrite fall: Strewn field, physical description, probable fireball trajectory, and orbit.
  [Pád eukritu Puerto Lápice: Pádová oblast, fyzikální vlastnosti, pravděpodobná trajektorie bolidu, a dráha ve sluneční soustavě.]
  Meteoritics & Planetary Science. Roč. 44, č. 2 (2009), s. 175-186 ISSN 1086-9379
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: meteor * meteorite
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 3.253, rok: 2009

  The fall of the Puerto Lápice meteorite occurred in central Spain on May 10, 2007. Using photographs of the fireball's train, visual observations, and orientation of the strewn field, we computed the probable trajectory of the fireball and possible range of heliocentric orbits.

  Meteorit Puerto Lápice spadl 10. května 2007 ve středním španělsku. Na základě fotografií stopy bolidu, visuálních pozorování a orientace pádové oblasti jsme určili pravděpodobnou trajektorii bolidu a možný rozsah heliocentrických drah.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177922